Temerinska 28-gimnazija sa domom učenika

Izgradnja prve privatne gimnazije u Novom Sadu ,,Živorad Petrović’’ u Temerinskoj ulici po sistemu ključ u ruke.

Temerinska, gimnazija sa domom učenika

Temerinska, gimnazija sa domom učenika

Temerinska, gimnazija sa domom učenika

Temerinska, gimnazija sa domom učenika