Patrijarha Čarnojevića 6

Objekat ukupne bruto površine cca 1400 m2 sledećeg sadržaja:18 stanova,3 dvorišna stana i jedna zatvorena garaža.

Patrijarha Čarnojevića

Patrijarha Čarnojevića

Patrijarha Čarnojevića