Petra Drapšina 9

Objekat ukupne bruto površine cca 2000 m2 sledećeg sadržaja:26 stanova,3 lokala i 9 otvorenih parking mesta.

Petra Drašina

Petra Drašina

Petra Drašina

Petra Drašina

Petra Drašina

Petra Drašina